Meerderheid Nederlanders wil belasting op autogebruik › Van der Veen Bedrijfswagens

Meerderheid Nederlanders wil belasting op autogebruik

21 jul 2021

58 procent van de Nederlanders vindt dat vaste belastingen (motorrijtuigenbelasting en bpm) op auto’s moeten worden omgezet naar een belasting op gebruik (bijvoorbeeld kilometerheffing). Dit blijkt uit Smart Mobility, een onderzoek van Multiscope onder ruim drieduizend Nederlanders.

Ook vindt iets meer dan een derde (35 procent) dat er in 2030 alleen nog maar emissievrije auto’s nieuw te koop mogen zijn. Extra stimulans voor elektrisch en emissievrij verkeer (30 procent) en meer regionale fietspaden (29 procent) worden belangrijk gevonden. Eén op de vijf Nederlanders vindt dat maximum snelheden op snelwegen, meer capaciteit op het spoor en een hogesnelheidslijn tussen de Randstad en provincie prioriteit moeten krijgen.

Verkeersveiligheid

Ruim een derde (36 procent) van de ondervraagden vindt dat verhogen van de verkeersveiligheid de hoogste prioriteit moet krijgen binnen het landelijk mobiliteitsbeleid. Uit het onderzoek van Multiscope blijkt dat het voornamelijk 18 tot 34-jarigen en 50-plussers zijn die vinden dat de overheid prioriteit moet geven aan veiliger verkeer. 35- tot 49-jarigen zijn de voornaamste voorvechters van extra stimulans van elektrisch en emissievrij verkeer. Regionale fietspaden zijn vooral voor 50-plussers de belangrijkste beleidslijn. 18 tot 34-jarigen zijn de grootste voorstanders van meer capaciteit op het spoor en een hogesnelheidslijn tussen Randstad en provincie

Bron: automobielmanagement.